Máy lạnh 1.0 Hp (1.0 Ngựa)

5
25
5
25
6,450,0006,750,000(-4%)
Tiết kiệm điện
5
25
9,650,00010,500,000(-8%)
Tiết kiệm điện
5
25
8,950,00010,590,000(-15%)
Tiết kiệm điện
5
25
5
25
5
25
0