Máy lạnh 5.0 Hp (5.0 Ngựa)

5
25
42,200,00051,300,000(-18%)

Tiết kiệm điện

5
25
39,100,00044,137,000(-11%)

Tiết kiệm điện

5
25
37,200,00043,865,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
31,300,000

Tiết kiệm điện

5
25
35,000,00042,560,000(-18%)

Tiết kiệm điện

5
25
30,800,000

Tiết kiệm điện

5
25
30,100,000

Tiết kiệm điện

5
25
31,500,000

Tiết kiệm điện

5
25
35,750,00042,034,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
45,600,00053,658,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
43,200,00050,720,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
50,250,00059,221,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
38,500,00044,613,000(-14%)

Tiết kiệm điện

5
25
37,700,00044,558,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
57,050,00067,509,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
59,650,00070,575,000(-15%)

Tiết kiệm điện

0